FOTOBLOGG/PHOTOBLOG

"Det faktum at alle egenskaper ved vår fysiske verden er bestemt av prinsipper som har nær sammenheng med observasjonsmåten, betyr at de grunnleggende strukturer i vår matrielle verden er endelig bestemt av den måten vi betrakter verden på; at de observerte mønstre i den matrielle verden i virkeligheten er mønstre i vår egen bevissthet. Dette gjør oss til skaperne av denne verden. Dette er grunnlaget for ideen om at vi med 'tankekraft' kan påvirke vår verden.

En hver 'partikkel' består av alle de andre 'partiklene', og derfor vil også alle mennesker ha noe av 'altet' i seg; den 'universelle bevissthet'. 'Bevissthet' er den mest grunnleggende egenskap ved universet.

Vi mennesker burde derfor lære oss å oppdage og holde øye med lysglimtet som blaffer opp i vårt sinn innenfra - i høyere grad enn lyset fra skalder og vismenn. Men like fullt avviser vi, uten å merke det, tankene våre, - fordi de kommer fra 'oss selv'.

Hos ethvert geni oppdager vi våre egne avviste tanker. De kommer tilbake til oss med en viss fremmedgjort velde. Store kunstverk har ikke noe mer gripende budskap til oss enn dette. De lærer oss å stå ved våre spontane inntrykk med godlynt urokkelighet når hele hylekoret hører hjemme på den andre siden. Hvis ikke, vil en fremmed på en overbevisende fornuftig måte i morgen uttrykke nøyaktig det vi har ment og følt hele tiden, så blir vi med skam nødt til å hente vår egen mening fra en annen.

Men vi er alle egentlig ett og det samme. Kwakiutli-indianerne sang: Jeg er i verden's sentrum. Buddha sa: Jeg er verdens høyeste punkt. Jesus sa: Jeg er veien, sannheten og livet. - Jeg sier: Vinden er min egen pust, og jorden mitt legeme, havet mitt eget blod og solen mitt hjerte!"
Ukjent
"Tro gjerne at du fatter dette enkle -
Fuglen som hver gang lander
presis på sin egen skygge"
Steinar Sørlle
Dette er mitt rop mot mørkets irrganger,
mot solens lys -
Det kalde vannet,
de lyse netter -
Alt har en mening til slutt
L.E.R.
"Du kan dele opp sekunder i tiendels sekunder
Du kan dele opp tiendels sekunder i nanosekunder
Du kan dele opp nanosekunder i tiendels nanosekunder
Du kan kort sagt dele opp tiden og rommet i det uendelige
Nuet er uendelig lite akkurat som universet er uendelig stort
En evighet i alle retninger...

Du kan også dele opp ditt liv i uendelig antall øyeblikk
Fødsel og død inntreffer egentlig aldri på ett bestemt 'tidspunkt'
Dødsøyeblikket glir umerkelig over i evigheten
og evigheten glir umerkelig over i fødselsøyeblikket
I livet dør nuet hele tiden
I døden lever nuet hele tiden

Bare i nuet finner du evighet
Bare i nuet finner du bevissthet
Bare i nuet finner du liv
Bare i nuet finner du død

Bare nuet er virkelig!"
L.E.R.
"PENGEPUNGEN -
MIN SUGEFISK"
L.E.R.

Nyeste kommentarer

26.12 | 20:34

Lars , hvem eller hvordan kanjeg få ordnet med salgs side for mine bilder på nettet?

19.03 | 17:34

Lars, du er en fantastisk fotograf. Nyder altid dine billeder, der har så en fin historie.

24.09 | 12:41

Utrolig bra, så godt å få høre om livet hans !!

22.06 | 00:30

Takk for hyggelige ord, Edith!:)